Vznik, súčasné postavenie a zameranie činnosti MKK Hron Želiezovce

 

MKK Hron Želiezovce vznikol koncom roka 1995 na podnet hŕstky milovníkov psov. Členská základňa sa každým rokom rozrastala a k dnešnému dňu evidujeme 19 členov. Poslaním nášho klubu je propagovať športovú kynológiu, ovládať psa tak aby neohrozoval a nespôsobil škodu na zdraví a ani majetku iných osôb, psy sa učia chrániť majiteľa a jeho majetok.
V areáli MKK Hron sa každoročne usporadúvajú spoločenské, kultúrne a športové podujatia.
Pravidelné výcviky sa konajú každý týždeň v nedeľu, o podrobnostiach výcviku sa informujte u výcvikára.

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net