Prečo potrebujeme vašu pomoc?

 Budova, ktorú sme dostali do prenájmu za symbolickú cenu od Mesta Želiezovce bola síce pred požiarom poistená, poistku však dostalo mesto a vyplatilo nám z nej iba malú časť, ktorú sme okamžite aj s vlastnými prostriedkami investovali do obnovy klubovne. Prostriedky však nepostačujú a my vás preto touto cestou žiadame o čo i len symbolický príspevok, ktorý so všetkou úctou ku každému darcovi investujeme do obnovenia klubovne a činnosti klubu.

start lab klubovna poziar

Mesto po požiari súhlasilo s prevedením ruín do vlastníctva nášho klubu. Každý cent, ktorý nám darujete už teda v súčasnosti poslúži výhradne na účely činnosti a obnovy klubu a tieto prostriedky nebudú zneužité na financovanie iných aktivít. Získané financie okamžite investujeme do obnovy budovy a budeme vás poctivo informovať čo všetko sme za tieto prostriedky kúpili a zrealizovali.

Čo chceme dosiahnuť?

 Momentálny plán ráta s tým, že z podpory našich fanúšikov na portáli startlab.sk na už čiastočne zrekonštruovanej budove klubovne zrealizujeme elektroinštalácie, základné omietky a podlahy. Medzičasom pracujeme aj na zlepšení areálu a investujeme vlastné zdroje a sily, aby sme naplno obnovili vonkajšie aktivity klubu.

start lab priestor prekazky

Veríme, že kynológia a šírenie osvety o výchove psov v regiónoch Slovenska, ktoré sa netešia ekonomickému rozvoju, je obzvlášť dôležitá aj preto, aby ľudia u nás chápali zodpovednosť za svojich štvornohých priateľov. Okrem iného chceme šíriť radosť a dobrý pocit pri spoločných chvíľach a aktivitách komunity vlastníkov psov v našom regióne. Rovnako však veľmi radi nadväzujeme partnerstvá s ďaľšími kynologickými klubmi na Slovensku i v susediacich krajinách.

Buďte našimi priateľmi

 Radi vo svojich kruhoch privítame všetkých nadšencov a priateľov, ktorí nám fandia a chcú nás podporiť. Obnovený klub v krásnej prírode s blízkosťou rieky Hron a lužných lesov bude slúžiť aj vám. Bude nám cťou vás osobne spoznať a privítať v našom obnovenom klube. Ak máte záujem o kontakt, napíšte nám prosím prostredníctvom našej Facebookovej stránky.

start lab vycvik

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net